Catalydd Mentro

Cwblhewch y ffurflen hunanasesu hon i'ch helpu i feddwl am eich ysgogiad chi i fentro - eich symbyliad, sgiliau, agwedd i lwyddo

Catalydd Mentro

Dal i astudio?

Mae gan pob Coleg a Phrifysgol yn Nghymru a Pencampwr Entrepreneuriaeth sydd yn gallu eich helpu i gymryd rhan.

Cymrwch ran

Cael eich ysbrydoli

Storïau o eraill sydd wedi troi syniadau yn fusnes

Mwy o storïau i'ch ysbrydoli